İslami Perspektife Uygun Hayat Arkadaşını Seçmek

by nobleadmin

İslam’da evlilik, bir erkek ve bir kadın arasında, her birinin diğerine “helal sayıldığı” kutsal bir sözleşmedir ve her ikisinin de birbirinde huzuru hissettiği; onda sükuneti, tamamlanma hissini ve hoşnutluğu bulmasıyla uzun bir aşk, iş birliği, uyum ve hoşgörü yolculuğuna başlamasıdır evlilik. Bu, eşin belirlenmesinin Müslüman erkekler ve kadınlar için büyük önem taşıdığı anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim, bir erkek ve bir kadın arasındaki bu ilişkiyi en dokunaklı şekilde tanımlamıştır:

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. 

QU’RAN 30:21

Ahlaklı bir kadın Müslüman ailenin direği, kilit taşı ve temelidir. Hz.Muhammed (S.A.V.)’in dediği gibi bir erkeğin hayatındaki en büyük neşe kaynağı olarak görülür :

Bu dünya geçici kolaylıklardan başka bir şey değildir ve bu dünyadaki en büyük sevinç ahlaklı bir kadındır. 

Sahih Müslim, 10/56, Kitab al-rida

El-Buhari, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) bir hadisinde şu sözleri dile getirdiğini belirtmiştir:

Bir kadınla dört şeyi için evlenilir: Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün. 

Bu hadis, bir kadınla güzelliği, soyu veya serveti için evlenmeye teşvik etmez. Aksine, insanların evlilikte aradıkları şeylerin bunlar olduğunu anlatır. Bazıları güzel olan bir eşi, bazıları zengin bir eşi ararlar, bazıları ise dindar bir kişiyi arar. Son cümlede, Hz. Muhammed (S.A.V.) “Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün” diyerek dindar bir eşe teşvik etmektedir, çünkü doğru yolu takip etmeye çalışan biri dinine bağlı birini aramalıdır.

Bu dünyevi yaşamda, dürüst bir eş mutluluğun ana nedenidir, öte yandan kötü bir eş, sefaletin ana nedenidir. Böylece, bir eşte aranacak ilk kalite dürüstlüktür. Sa’d bin Ebû Vakkas, peygamber efendimizin sözlerini şu şekilde iletmiştir:

“Dört mutluluk kaynağı ve dört tane de ıstırap kaynağı vardır. Mutluluk kaynaklarından biri: Ona nazar ettiğinde seni memnun eden bir hanım ve sen ondan uzak olduğunda kendisinden ve ona emanet ettiğin mülkün konusunda güvenebileceğin bir eş,
Istırap kaynaklarından biri ise: Ona baktığınızda sizi dehşete düşüren, dilini size karşı kullanan ve ondan uzaktayken kendisine ya da mülkünüz konusunda ona güvenmeyeceğiniz kötü bir eş.”

You may also like